Last Mile Experts logo

Sentio zostało zaproszone do współpracy w ramach Klastra Technoplex, inicjatywy popartej przez Fundację Partnerstwo na Rzecz Rozwoju, która ma na celu kreowanie warunków do powstawania i wdrażania innowacyjnych technologii, które przyczynią się do wzrostu gospodarczego i atrakcyjności regionu.

Dowiedz się więcej:

Technoplex

Cele Klastra Technoplex:

Inicjowanie i rozwijanie współpracy Klastra z sektorem badawczo-naukowym na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, z naciskiem na aktualne potrzeby przedsiębiorców IT.

Opracowywanie koncepcji oraz koordynacja realizacji projektów transferu innowacyjnych technologii do przedsiębiorstw członkowskich Klastra, z uwzględnieniem trendów i potrzeb rynkowych.

Transfer wiedzy i kompetencji pomiędzy członkami Klastra w celu wspólnego rozwoju krajowego i regionalnego biznesu, z naciskiem na cyfryzację i nowoczesne technologie i IT.

Budowanie długotrwałej współpracy oraz pozyskiwanie dużych projektów dzięki wspólnym inicjatywom przedsiębiorstw Klastra.

Rozwój firm Klastra poprzez poszukiwanie możliwości współpracy między przedsiębiorstwami z sektora IT oraz wspieranie innowacyjnych projektów.

Wspólne szkolenia pracowników oraz rozwój kapitału ludzkiego przez organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, warsztatów, szkoleń itp., skoncentrowanych na branży IT.

Kreowanie przestrzeni do wymiany informacji o dostępnych zasobach rynku pracy w celu optymalnego wykorzystania kompetencji specjalistów IT.

Kreowanie wizerunku Klastra w otoczeniu, informowanie mediów o inicjatywach Klastra oraz promowanie oferty klastra oraz jego członków.

Promowanie marek przedsiębiorstw skupionych w Klastrze poprzez reklamę w mediach oraz profesjonalną obsługę reklamowo-marketingową, z naciskiem na sektor IT.

Monitorowanie rynku pracy, współpraca z instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku IT.

Ułatwianie dostępu do innowacyjnych technologii i szkoleń dla przedsiębiorstw z sektora IT.

Identyfikacja rzetelnych wykonawców dla projektów informatycznych, wspierając wzrost konkurencyjności Klastra w branży IT.

Żeby dowiedzieć się więcej, odwiedź:

Technoplex