projekty unijne

Oto lista projektów unijnych, z których korzystamy, aby szybciej się rozwijać i zdobywać nowe rynki.

„TRASA – opracowanie i weryfikacja algorytmów optymalizacji tras i przydziału zasobów do ich realizacji”